60 let od prvního vystoupení Smetanova kvarteta

Spolek pro komorní hudbu pořádá v říjnu koncert, který má připomenout 60 let od prvního vystoupení Smetanova kvarteta. Hrát bude Škampovo kvarteto, pochopitelně v Rudolfinu. Má to jen tři drobné chyby: ten historický koncert se konal o měsíc později, tedy v listopadu, v Městské knihovně, a s úplně jiným programem. Navíc si pořadatelé ani nezajistili přítomnost oslavenců - např. prof. Škampa bude tou dobou v Itálii na soutěži. Tak mi není jasné, co vlastně ten večer v Rudolfinu má připomínat.