Rudolfinum na nohách a hold Ivanu Moravcovi

Dvořákova Praha ve spolupráci s Českou filharmonií uspořádaly v úterý 21.června opožděnou hudební oslavu 80. narozenin klavíristy Ivana Moravce. Tedy – obdarovanými jsme byli spíše my v publiku, protože pan profesor silami nešetřil a připravil pro své Pražany excelentní sólový recitál.
5363-rudolfinum-na-nohach-a-hold-ivanu-moravcovi-4
Pro začátek si dovolím malé srovnání. Když vzpomenu na poslední pražský recitál Svjatoslava Richtera, který zde absolvoval přibližně ve stejném věku jako Moravec, byl to spíše transcendentální zážitek – hrál skoro potmě, jen s rozsvícenou lampičkou na piánu, a hrál z not spíše sám pro sebe, ne pro publikum. To nesmělo Mistra ničím vyrušit, jinak byl schopen koncert okamžitě ukončit. Hrál jen to, co jej bavilo – víceméně jednoduché skladby, jimž vtiskl svou genialitu a momentální inspiraci. Byl to zážitek opravdu na „mimokoncertní“ úrovni.
Proti tomu v osobě dnes již více než osmdesátiletého Ivana Moravce (původně měl být „narozeninový“ recitál v lednu) nastoupil na pódium umělec odhodlaný odevzdat publiku špičkový výkon, plnohodnotný klavírní recitál. Na programu byly základní kameny klavírního repertoáru: Bach, Beethoven, Debussy, Chopin a vše hrál samozřejmě zpaměti. Tak to je opravdu kondice u sólistů nevídaná!
Jako první zazněla Bachova Chromatická fantazie a fuga d moll BWV 903, dílo mimořádné složitosti a přednesové náročnosti. Na Beethovenových 32 variacích na originální téma (WoO 80) předvedl Ivan Moravec svou proslulou kultivovanost úhozu a přednesovou střídmost – dal skladbě potřebnou pevnost i důraz tam, kde to dílo vyžaduje, aniž by publikum zahltil bouřlivými fortissimy (u Beethovena poměrně častý interpretační nešvar). Na rozdíl od mladých klavíristů, kteří si respekt posluchačů snaží získat silou a hlučnou pedalizací, pan profesor si po této stránce nepotřebuje nic dokazovat, ve svém mistrovství a pochopení Beethovena je vysoko nad lacinými efekty. Variace v jeho rukách gradovaly do stále brilantnějších a košatějších tvarů. Forte si šetřil až na pečlivě odstupňovaný vrchol variací.
O to více před přestávkou překvapila Debussyho svita s prostým názvem Pro klavír. Tam, kde bychom očekávali impesionistickou jemnost a neurčitost, se objevila poměrně dramatická a expresivní struktura (zvláště úvodní Prélude), kterou Ivan Moravec podal velmi energicky. Střední část Sarabande je už typičtější pro Debussyho, nádherná a vzdušná. Virtuózní Toccata v závěru přinesla mohutné přívaly klavírních barev a zvuků, které Moravec interpretoval ve vysokém tempu a naprosto uvolněně.
5363-rudolfinum-na-nohach-a-hold-ivanu-moravcovi-5

Po přestávce přišla série Chopinových skladeb a hned bylo znát, že pro klavíristu je to hudba jeho srdce. I když se to zdá nemožné, jeho tón ještě více zjemnil, „zesládl“ – zvláště v úvodním Nocturnu e moll op. 72, rané skladbě sedmnáctiletého Chopina, zasněné, nezatížené přílišnou virtuozitou a plné mladistvé touhy a nostalgie. Jako kontrast k němu Ivan Moravec postavil autorovu pozdní Polonézu -Fantazii As dur, náročné dílo proměnlivých nálad a citů, místy pompézní, slavnostní, jindy nezvykle zahloubané až meditující. Známým virtuózním Scherzem č. 2 b moll Ivan Moravec svůj jubilejní recitál zakončil. Již v průběhu večera se při potlesku ozývalo volání bravo, ale závěrečné ovace ve stoje nebraly konce.
V několika posledních letech jsem na koncerty Ivana Moravce měla smůlu, vždy se něco pokazilo, onemocněl, nebo se zranil a já se bála, že už ho v aktivní kariéře snad ani nezastihnu. Ale už tyto obavy nemám, s takovou hráčskou kondicí pan profesor ještě dlouho nemusí pomýšlet na omezení své koncertní kariéry. Jen tak dál, pane profesore, a k devadesátinám si ten koncert v Rudolfinu rádi zopakujeme!
5363-rudolfinum-na-nohach-a-hold-ivanu-moravcovi-6
Recitál k 80. narozeninám Ivana Moravce Ivan Moravec – klavír 21.června 2011 Dvořákova síň Rudolfina
program: Johann Sebastian Bach: Chromatická fantazie a fuga d moll BWV 903 Ludwig van Beethoven: 32 variací na originální téma c moll Claude Debussy: Pro klavír, svita Fryderyk Chopin: Nocturno e moll op. 72 č. 1 Fryderyk Chopin: Polonéza – Fantazie As dur op. 61 Fryderyk Chopin: Scherzo č. 2 b moll op. 31

Text byl publikován na Operaplus.cz