Francouzská Popelka: Pohádka pro dospělé

Premiéra Prokofjevovy Popelky (Cinderella) v Národním divadle pod vedením francouzského týmu z proslulého Les Ballets de Monte-Carlo byla napjatě očekávaným vrcholem letošní sezóny. V „půvabně bizarní verzi“ známého baletu francouzští tvůrci předvedli gejzíry nápadů, nových a zajímavých figur, prvků z akrobacie i klauniády, výtvarné invence – a někdy toho bylo možná až moc.
5228-francouzska-popelka-pohadka-pro-dospele-7
Adéla Pollertová (Popelka)
Není to Popelka, jakou znají děti z knížek. Choreograf a režisér představení
Jean–Christophe Maillot se rozhodl skromnou a utlačovanou dívku ukázat jako bytost schopnou lásky, a to i té fyzické. Na pohádkový příběh o ztraceném střevíčku a princi hledajícím svou lásku se dívá s dospělým, mírně ironickým odstupem. V prvním jednání jej mnohem víc zajímají složité psychologické vazby mezi Popelkou, jejím otcem a macechou, nevlastními sestrami, vzpomínky na zesnulou matku a lásku mezi rodiči. (To je originální Maillotův vklad do děje baletu – že do něj vrací postavu Popelčiny matky.) Líčení charakterů postav a nejednoznačných vztahů mezi nimi Maillot věnuje velkou část prvního jednání, zatímco pohádkový syžet uvede zkráceně jako pitvorné pimprlové „divadlo na divadle“. (Mimochodem tato pasáž mi v ději připadala zbytečná a zdlouhavá, proč máme znovu sledovat macechu a ústrky sester v ještě karikovanější podobě?). Od této chvíle již divák tuší, že humor, karikatura a nadsázka budou součástí stylizace příběhu až do konce. Prokofjevova hravá, pikantní a osobitá hudba ostatně k tomu svádí. K modernímu tanci je ideální. A tak zatímco skladatel řetězí nové a nové zajímavé motivy a neotřelé barvy orchestrální instrumentace, na scéně se to hemží postavami, které se přetahují, postrkují, vyskakují, sbližují a odbíhají. Stále je tu plno. Maillot to dělá systematicky – skoro nikdy se nemůžete soustředit na jeden pár, na jeden děj, vždy do tance vstupuje ještě nějaký další prvek, přijde někdo navíc a naruší symetrii tanečních párů, nebo poodjede kulisa, změní se světlo apod. Někdy je to až únavné.
5228-francouzska-popelka-pohadka-pro-dospele-8
Pavla Hrubešová, Edita Raušerová (Sestry), Adéla Pollertová (Popelka)

5228-francouzska-popelka-pohadka-pro-dospele-9
Alexandre Katsapov (Princ), Zuzana Šimáková (Matka/Víla)
Nejlyričtějšími pasážemi jsou tak prolog a závěr, kde choreograf nechá tančit Popelčinu mrtvou matku s otcem, jejich duet je nejcitovější, nejněžnější. Proti jejich lásce vypadá vztah Popelky a Prince jako chvilkové poblouznění s příležitostným sexem. Opravdu, místo pro romantiku zde nehledejte.
Po výtvarné stránce je představení úžasné: scénograf
Ernest Pignon-Ernest staví na motivu velkých listů papíru, ty tvoří stěny pokoje, jindy se změní v plachty lodi, promítají se na ně barevné palácové motivy, i schodiště paláce je jako dětská skládačka z papíru… List papíru má v ději důležitou roli, je na něm dopis mrtvé maminky, pozvánka na bál nebo nákres Popelčiny nožky, když se ji princ vydá hledat. Značný podíl na efektní scéně má i světelná režie (Dominique Drillot).
Také kostýmy
Jérôma Kaplana jsou vynikající a plné fantazie, přitom funkční. I při křehkém vzhledu některé kostýmy umožňují choreografovi s nimi zajímavě pracovat (například „žihadlo“ na zadku macechy). Nejsou to tedy krinolíny pro hezoučké princezny, hodně postav zde působí panoptikálně. Půvabná je scéna příprav dívek a macechy na bál před velkým zrcadlem, tam se kostymér s režií vyřádili, líbil se mi nápad s živými figurínami na šaty, ztvárněnými muži. A jak se Kaplan vyrovnal s Popelčinými střevíčky? Je bosá, jen má nožky celé pozlacené kouzelným prachem od víly…
5228-francouzska-popelka-pohadka-pro-dospele-10
Alexandre Katsapov (Princ), Adéla Pollertová (Popelka)
5228-francouzska-popelka-pohadka-pro-dospele-11
Michal Štípa (Otec), Michaela Wenzelová (Macecha)
Balet Národního divadla se pyšní skvělými sólisty, na první premiéře jsme jako ústřední dvojici viděli
Adélu Pollertovou a Alexandra Katsapova. Některé prvky, jež jim choreograf připravil, nebyly ani tak pohledné a efektní, jako obtížné, například když se Popelka točila diagonálně kolem Princova těla jako na hrazdě. Pokud má balet nějaký rekord, bude to nejspíš v počtu polibků – stěží si sólisté kde jinde užili tak výrazné a vášnivé líbání, aby bylo vidět až na druhé galerii.
Půvabně a pružně kouzlila
Zuzana Šimáková jako Víla, hezky se na ni dívalo i v roli Matky s Michalem Štípou (Otec), o jejichž duetu zde již byla řeč. Macechu ztvárnila Michaela Wenzelová, Sestry tančily Pavla Hrubešová a Edita Raušerová.
Orchestr pod vedením
Davida Švece podal velmi soustředěný solidní výkon. Premiéra byla odměněna bouřlivým ohlasem obecenstva.
5228-francouzska-popelka-pohadka-pro-dospele-12
Alexandre Katsapov (Princ), Adéla Pollertová (Popelka), Michal Štípa (Otec)
 
 
Sergej Prokofjev:
Popelka
(Cinderella)
Choreografie a režie: Jean-Christophe Maillot
Dirigent: David Švec
Scéna: Ernest Pignon-Ernest
Kostýmy: Jérôme Kaplan
Světla: Dominique Drillot
Nastudování: Bernice Coppieters, Giovanna Lorenzoni
Balet a orchestr Národního divadla
Premiéra 14.dubna 2011 v Národním divadle

Popelka – Adéla Pollertová Princ – Alexander Katsapov Matka / Víla – Zuzana Šimáková Macecha – Michaela Wenzelová Sestra – Pavla Hrubešová, Edita Raušerová Otec – Michal Štípa Organizátoři – Oleksandr Kysil, Karel Audy Přátelé Prince – Mathias Deneux, Jonáš Dolník, Petr Strnad, Jiří Waňka

Text byl publikován na Operaplus.cz