Tiskové prohlášení České filharmonie
V dnešní reakci tisku na zrušený sobotní koncert festivalu Pražský podzim se objevily zkreslující informace o klavíru, který festivalu zapůjčila Česká filharmonie jako pronajímatel sálu a poskytovatel služeb k objednané akci.
Nejedná se o žádný „...sporný klavír...“ (HN, Petr Fischer), není pravda, že se „klavír údajně nacházel ve velmi špatném celkovém stavu“ (MF Dnes, Věra Drápelová). Je to špičkové koncertní křídlo zn. Steinway, jež půjčuje Česká filharmonie všem renomovaným pořadatelům jak pro recitaly, tak pro vystoupení s orchestrem, jmenujme např. Pražské jaro, Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK (cyklus Světová klavírní tvorba), Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonii. V zájmu bezproblémového průběhu angažmá pianistky Helene Grimaud jsem souhlasil, aby si v našem depozitáři prohlédla i nástroje ostatní a vybrala si ten, jenž bude nejvíce vyhovovat její zvukové představě, včetně nového, nedávno zakoupeného klavíru zn.Steinway, který půjčujeme zcela výjimečně a který slouží zatím téměř výhradně potřebám České filharmonie a studiovému nahrávání.

zpět