Jak je to s novinkami od Mozarta?

Rakouský deník Vlasty Reittererové I

V prosinci do českých médií pronikla zpráva, že se v Rakousku měly najít jedna až dvě anonymní skladby, které mohou být ve skutečnosti Mozartovými díly. Nedalo mi to, abych se nezeptala přímo u zdroje - naší rakouské dopisovatelky Vlasty Reittererové, co se o tom píše ve Vídni. Zde máte její bleskovou odpověď a tudíž i první letošní díl Rakouského deníku Vlasty Reittererové, na který - jak doufám - se můžeme těšit i v tomto roce.
Vlasta píše: Myslím, že není důvod k velkému vzrušení. Píšu to tak, jak to vyšlo v "Die Presse" 28.12.: "Právě čtyři dny před koncem Mozartova roku se v Salcburku vynořila dosud neznámá klavírní skladbička, kterou možná zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, mezi svým šestým a osmým rokem. Podle údajů ORF se dotyčné Allegro zachovalo v notovém svazku, který byl před několika měsíci nabídnut neznámým majitelem archiváři salcburské arcidiecéze. Svazek sestavili za Mozartova života salcburští učitelé klavíru. Vedle několika anonymních skladeb se zde nalézá také skladba, nadepsaná "Allegro di Wolfgango Mozart". Tento pátek [tedy 29.12.] má být domnělá senzace poprvé představena veřejnosti. Říká se, že by i jedna z dalších skladeb svazku mohla být od Mozarta."
Prakticky stejně formulovanou zprávičku má Der Standard 28.12., - píše že "s nejvyšší pravděpodobností", "na základě zevrubného zkoumání se přiklánějí k domněnce" a připouštějí "možné" autorství i dalšího kousku. "V pátek 29. prosince v 11 hodin bude faksimile poprvé představeno veřejně v rytířském sále salcburské rezidence. Na cembalo ji zahraje Florian Birsak." Tam jsem sice nejela, ale dále je k tomu komentář účastníka tohoto matiné, badatele Rudolfa Angermüllera.
V Salzburger Nachrichten 30.12. vyšla i fotka notového materiálu a píší, že je to "vzorně vypracovaná, svěží a brilantně znějící věta v C dur". Nachází se v konvolutu (svazku), který sloužil v Salcburku jako instruktivní "Klavírní školička". Jsou tam také kousky Michaela a Josepha Haydna, Ditterse von Dittersdorf aj., což má svědčit o tom, že pokud to Allegro je opravdu od Mozarta, tak si ten nebo ti, kdo ten konvolut dávali dohromady, byli kvality kompozičního nadání malého Mozarta vědomi, když jeho skladbičku do této společnosti zařadili. Jedná se o opis, opisovači pracovali na tom konvolutu dva. Ten, co psal tuto skladbičku, však nebyl zatím identifikován, i když jsou určité domněnky: musel to být někdo, kdo se pohyboval v prostředí rodiny a vedoucí arcibiskupského archivu Ernst Hintermaier se domnívá, že to mohl být Wenzel Hebelt, který šest let bezplatně za Leopolda Mozarta učil na housle v salzburské kapele. Byl u Mozartů častým hostem a hrával tam komorní hudbu. Wolfgangovu skladbičku tedy mohl od Leopolda získat. Je řeč dokonce o ještě dvou dalších možných Wolfgangových skladbičkách v konvolutu, u nichž ale jméno uvedeno není a dost se o nich pochybuje.
Pochybuje se ale i o tom Allegru a tady je soud opatrného a věcného odborníka:
"Zní-li Allegro ze staré rukopisné notové knížky, prezentované v pátek v Salcburku, 'jako Mozart', nestačí to ještě jako důkaz, že je to skutečně Mozartova skladba. Tolik na dotaz SN [Salzburger Nachrichten] po prezentaci objevené klavírní skladbičky řekl mozartovský badatel Rudolf Angermüller, který až do svého penzionování před rokem vědecky pracoval po dobu 35 let pro Mezinárodní nadaci Mozarteum. Ani to, že nad Allegrem stojí 'Wolffgango Mozart' [tady je to už správně se dvěma ff] není žádný důkaz. Podle Angermüllerových údajů Mozart sám připisoval své jméno ke skladbám jiných skladatelů (jako Michaela Haydna), když si je opsal nebo přepracoval. Také jiní lidé psali často 'Mozart' ke skladbám, které s jistotou od něj nebyly. Ovšem tento motiv, který sloužil k lepší šanci najít případného kupce, se nehodí k notové knížce, zhotovené evidentně pro žáky klavíru.
Angermüller také uznává, že některé indicie - jako salcburský papír notové knížky, další skladby v ní a okolnosti jejího objevení - připouštějí, že by to raná Mozartova skladba být mohla. Závěr přísného vědce: Jisté to není, možné ano."
Tolik novinky z Vídně.

A jako P.S. ještě jedno doporučení pro mně osobně: Já ti radím jen jedno: nevyhazuj nic, co popíše nebo pomaluje tvůj syn. Kdoví, co z něj bude.